NASZA SPECJALIZACJA

RODINA specjalizuje się w realizacji projektów przemysłowych elektrowni słonecznych oraz komercyjnych instalacji dachowych.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów w projektach energetyki słonecznej i posiadamy unikalne praktyczne doświadczenie w budowie elektrowni słonecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, byłym ZSRR i regionie MENA, posiadamy wszystkie licencje i certyfikaty potwierdzające ekspertyzę techniczną niezbędną do pomyślnej realizacji takich projektów.

0
lat

na rynku odnawialnych źródeł energii

>
0

wybudowanych i uruchomionych elektrowni

>
0
MWp

moc realizowanych projektów firmy

0
krajów

w których projekty zostały pomyślnie zrealizowane

NAJNOWSZE ZREALIZOWANE PROJEKTY

Zainstalowano 84 000 modułów słonecznych. Projekt został ukończony w październiku 2019 roku

Zainstalowano 145 678 modułów słonecznych. Projekt został ukończony w październiku 2019 roku

Zainstalowano 142,800 modułów słonecznych. Projekt został ukończony w październiku 2019 roku

KORPORACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

W 2013 roku firmy RODINA i ENERPARC AG utworzyły Konsorcjum Słoneczne RODINA – ENERPARC AG, w ramach którego latem 2015 roku ruszył projekt «SOLAR CHERNOBYL».
«SOLAR CHERNOBYL» –  to przede wszystkim odpowiedzialność społeczna. Jego celem jest realizacja projektów energii odnawialnej na terenach dotkniętych katastrofą Czarnobylską.

Naszym zdaniem takie miejsca jak Czarnobyl są najbardziej spójne z ideą rozwoju “zielonej” energii. Z pomocą takich projektów możemy zmieniać Świat na lepsze, wykorzystując zanieczyszczone tereny z korzyścią dla Ludzkości.

W styczniu 2018 roku przez Konsorcjum RODINA – ENERPARC AG z sukcesem zakończono budowę pierwszej w historii elektrowni słonecznej «SOLAR CHERNOBYL – 1» na terenie Strefy Czarnobylskiej. Według stanu na kwiecień 2018 r. jest to jedyna prawdziwa prywatna inwestycja dokonana w Strefie Czarnobylskiej od 1986 r.