O FIRMIE

RODINA Energy Group to wykorzystanie przodujących światowych doświadczeń w realizacji projektów energetyki odnawialnej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i CIS.

NASZA SPECJALIZACJA

 • Budowanie systemów hybrydowych;
 • Projekty generacji słonecznej;
 • Energoefektywność;
 • Kogeneracja.

RODINA to młody profesjonalny zespół inżynierów w zakresie projektów energii odnawialnej na rynkach byłego ZSRR, Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu.

RODINA powstała w 2013 roku i jest jedyną europejską firmą, która z sukcesem zrealizowała projekty na Ukrainie, Białorusi, Rosji, Armenii, Turcji i Kazachstanie oraz posiada własne pełnowartościowe biura w Kijowie, Mińsku, Karagandzie, Stambule.

Posiadamy wszelkie niezbędne licencje i certyfikaty potwierdzające ekspertyzę techniczną niezbędną do pomyślnej realizacji projektów inżynieryjnych oraz budowy pod klucz przemysłowych elektrowni słonecznych, a także ich eksploatacji techniczno-handlowej.

USŁUGI

DORADZTWO W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

RODINA Energy Group doradza biznesowi, organom rządowym, instytucjom finansowym, korporacjom, inwestorom i innym uczestnikom rynku energetycznego zainteresowanym skuteczną realizacją projektów energii odnawialnej (OZE). Nasze doradztwo techniczne i biznesowe jest poparte sukcesami w projektach w Europie Środkowej i Wschodniej, byłym ZSRR i regionie MENA. Dopasowujemy sprawdzone modele realizacji projektów OZE do potrzeb naszych klientów, pomagając im osiągać długoterminowe i strategiczne cele.

Naszym Klientom świadczymy następujące usługi:

 • Ocena perspektyw wprowadzenia technologii OZE, analiza konkurencji oraz wsparcie instytucjonalne projektów OZE
 • Opracowanie strategii wejścia na rynek, pozyskania inwestorów i partnerów, a także strategii wyjścia z biznesu
 • Realizacja projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii
 • Przeprowadzanie audytu technicznego projektów

ROZWIĄZANIA DLA PROJEKTÓW OZE OBEJMUJĄ:

01. Opracowanie strategii

 • Priorytetyzacja rynków, obecność geograficzna, identyfikacja możliwych partnerstw
 • Opracowanie modelu rozwoju biznesu
 • Opracowanie strategii wejścia na rynek
 • Przeprowadzanie badań rynkowych i analiz rynku energii słonecznej i hybrydowych technologii OZE
 • Poszukiwanie kluczowych partnerstw

02. Planowanie

 • Opracowywanie biznesplanów / przeprowadzanie audytów technicznych
 • Opracowywanie i wdrażanie modeli zarządzania projektami
 • Analiza realizacji projektów

03. Realizacja projektów

 • Niezależna ekspertyza
 • Analiza sieci i studium wykonalności
 • Budowa bezpośredniego systemu logistycznego

04. Eksploatacja

 • Planowanie biznesowe służby eksploatacyjnej
 • Opracowanie i wdrożenie systemu efektywnej pracy elektrowni słonecznych i wiatrowych oraz systemów hybrydowych
 • Optymalizacja aktywów wytwórczych OZE

INŻYNIERIA

Świadczymy pełen zakres usług inżynierskich w zakresie projektowania, zarządzania projektami oraz budowy objektów odnawialnych źródeł energii (OZE).

RODINA ma unikalne doświadczenie zrealizowanych projektów z zakresu OZE na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, byłego ZSRR oraz regionu MENA.

Sporządzamy dokumentację projektową i kosztorysową zgodnie z obowiązującymi normami projektowo-konstrukcyjnymi na rynkach byłego ZSRR, posiadając wszystkie niezbędne do tego uprawnienia i certyfikaty.

01. Usługi inżynieryjne w zakresie projektów energii słonecznej

 • Audyt techniczny i niezależne kontrole
 • Ocena cyklu życia projektu
 • Analiza warunków technicznych (WT) przyłączenia i opracowanie studiów wykonalności dla elektrowni słonecznych
 • Opracowanie i udostępnienie szacunków projektowych dla etapów “P” i “PW”
 • Projektowanie, budowa i uruchamianie węzłów stacji i podstacji ES
 • Zarządzanie projektem i budową elektrowni słonecznych
 • Wykonanie prac uruchomieniowych i wprowadzenie do eksploatacji
 • Przemysłowa eksploatacja elektrowni słonecznych
 • Przemysłowa eksploatacja węzłów stacji i podstacji

02. Usługi inżynierskie dla projektów wykorzystujących systemy hybrydowe:

 • Audyt techniczny i niezależne kontrole
 • Wybór i dostawa optymalnego sprzętu i jego komponentów
 • Opracowanie i udostępnienie szacunków projektowych dla etapów “P” i “PW”
 • Zarządzanie projektami i budowa elektrowni hybrydowych
 • Wykonanie prac uruchomieniowych i wprowadzenie do eksploatacji
 • Eksploatacja i konserwacja obiektów

DOSTAWA SPRZĘTU
I KOMPONENTÓW

Jakość zakupu sprzętu i komponentów jest kluczowym czynnikiem sukcesu w realizacji projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Ważna jest terminowa i bezpieczna logistyka sprzętu na rynkach wschodzących, gdzie złożona infrastruktura drogowa i duże odległości stwarzają dodatkowe ryzyko projektowe.

Firma RODINA Energy Group nawiązała długoterminowe relacje z największymi na świecie producentami sprzętu i komponentów do projektów OZE. Mamy unikalne doświadczenie logistyczne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, byłego ZSRR oraz regionu MENA i jesteśmy gotowi zapewnić przejrzysty, terminowy, sprawny łańcuch dostaw, co znacząco optymalizuje budżet projektów, minimalizuje ryzyko logistyczne Klientów

BUDOWA

Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, byłego ZSRR i regionu MENA. zawsze wiąże się z określonymi zagrożeniami: trudne warunki atmosferyczne, ograniczone możliwości technologiczne siły roboczej, skomplikowana logistyka sprzętu. Wszystko to bezpośrednio wpływa na czas trwania prac budowlanych i koszty inwestycyjne projektu.

RODINA Energy Group ma udokumentowane kompetencje w zakresie zarządzania projektami i budowy obiektów energetyki odnawialnej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, byłego ZSRR oraz regionu MENA. W naszej pracy stosujemy efektywny model biznesowy „koszty-plus- premia” («cost-plus-fee»), który pozwala nam na przekazywanie naszym Klientom przejrzystych informacji o kształtowaniu się kosztów inwestycyjnych projektu, z uwzględnieniem wykonania prac w uzgodnionym terminie.

RODINA Energy Group wykonuje projekty budowy odnawialnych źródeł energii zgodnie z obowiązującymi normami projektowymi i konstrukcyjnymi, dysponując wszystkimi niezbędnymi licencjami i certyfikatami. Na zrealizowane projekty budowlane ponosimy wszelkie zobowiązania gwarancyjne zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, byłego ZSRR oraz regionu MENA.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Efektywność wskaźnika produktywności bezpośrednio wpływa na zysk z inwestycji w projekty związane z energią odnawialną (OZE). Naszym Klientom zapewniamy pełen zakres usług związanych z eksploatacją i utrzymaniem obiektów energetyki odnawialnej w celu osiągnięcia maksymalnej produktywności, a także podajemy rekomendacje co do optymalizacji majątku operacyjnego w celu optymalizacji kosztów, zwiększenia zysków oraz minimalizacji ryzyka technologicznego.

RODINA Energy Group świadczy następujące usługi w zakresie obsługi i utrzymania obiektów energetyki odnawialnej dla elektrowni słonecznych:

01. Monitorowanie pracy elektrowni:

 • Zdalne monitorowanie wskaźników wydajności elektrowni
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów z produkcji elektrowni
 • Optymalizacja pracy elektrowni

02. Zarządzanie operacyjne elektrownią:

 • Regulaminowa konserwacja techniczna i eliminacja niesprawności
 • Poświadczenie zdolności technicznej pracy sprzętu
 • Zarządzanie gwarancjami i roszczeniami
 • Szkolenie i zarządzanie personelem lokalnej elektrowni

USŁUGI SZKOLENIOWE

Rozwój branży energii odnawialnej kształtuje rosnące zapotrzebowanie na wyszkolonych i przeszkolonych inżynierów oraz personel serwisowy. Oferujemy szeroki wachlarz dostosowanych do indywidualnych potrzeb kursów szkoleniowych w zakresie projektowania, dostaw sprzętu, instalacji, obsługi i konserwacji, dostosowanych do specyficznych potrzeb naszych klientów.

Proponowane programy szkoleniowe opracowywane są w oparciu o praktyczne doświadczenia w realizacji projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii i eksploatacji ich obiektów wytwórczych.

Nasze bazy szkoleniowe znajdują się w Niemczech, Danii i na Ukrainie. Jesteśmy również gotowi do prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla pracowników naszych klientów w ich lokalizacji.

ZARZĄD

Yevgen Variagin
Dyrektor Generalny, Współwłaściciel
RODINA Energy Group

Yevgen Variagin, założyciel i Dyrektor Generalny grupy firm RODINA, rozpoczął swoją karierę w 1996 roku i jest związany z branżą fotowoltaiczną od 2011 roku.
Pod jego kierownictwem zrealizowano ponad 1,4 GWp projektów fotowoltaicznych w krajach WNP, w tym niektóre z największych instalacji fotowoltaicznych w Ukrainie i Kazachstanie.
Yevgen założył firmę RODINA w 2013 roku w celu rozwoju i realizacji projektów energii odnawialnej, koncentrując się na krajach WNP, CEE, Azji Środkowej i regionie MENA, a także został współzałożycielem Solar Consortium RODINA-ENERPARC AG.

Heorhii Narsiia
Dyrektor Techniczny ds. Projektów

Przez dwa lata pełnił funkcję kierownika budowy w dużej spółce europejskiej firmy i w tym okresie zakończył budowę sześciu elektrowni o mocy 29,1 MWp, usytuowanych na Ukrainie. Posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów państwowych. W 2012 roku odpowiadał za ochronę wybrzeża przy projekcie budowy Terminału Kontenerowego przy Molu kwarantannowym w m. Odessa.
Posiada tytuł magistra inżyniera hydrotechnicznego budownictwa, ukończył również kurs “Strategie konkurencyjne” na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz kurs Project Manager na Uniwersytecie Kalifornijskim w m. Irvine.

Michael Oberdorfer
Główny oficer strategii
 • 30-letnie doświadczenie w handlu zagranicznym, bankowości oraz organizacji łańcuchów dostaw
 • Zajmowałem najwyższe stanowiska kierownicze w spółkach wielonarodowych
 • Jestem początkującym przedsiębiorcą w branży energii i technologii odnawialnych posiadający głęboką wiedzę na temat tworzenia wartości ogniw fotowoltaicznych
Yaroslav Yarovyi
Główny prawnik
Li Donghai
Wiceprezes / dyrektor ds. Zaopatrzenia międzynarodowego

PARTNERZY

RODINA RODINA jest zarejestrowanym partnerem ENERPARC AG na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, byłego ZSRR i regionu MENA.

ENERPARC AG to niemiecka firma inżynieryjna, światowy lider w projektach solarnych pod klucz z biurami w Hamburgu, San Francisco i Bangalore. Firma z sukcesem zbudowała i uruchomiła elektrownie słoneczne o mocy ponad 2,5 GWp, jest także największym europejskim IPP (Independent Electricity Producer) i posiada elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 2,2 GWp w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji.

ENERPARC AG z sukcesem zrealizowała projekty wytwarzania generacji słonecznej o łącznej mocy ponad 500 MWp na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Rosji, Armenii i Turcji, z czego 400 MWp w ramach utworzonego w 2013 roku Słonecznego Konsorcjum RODINA – ENERPARC AG.

Od 2015 roku RODINA – ENERPARC AG wspólnie przyciąga inwestycje na rynkach Europy Wschodniej i byłego ZSRR.

Również od połowy 2015 roku Konsorcjum RODINA – ENERPARC AG realizuje projekt korporacyjnej odpowiedzialności społeczny «SOLAR CHERNOBYL», którego celem jest realizacja projektów energetyki odnawialnej na terenach dotkniętych katastrofą Czarnobylską.

W styczniu 2018 roku Konsorcjum RODINA – ENERPARC AG zakończyło z sukcesem budowę pierwszej w historii elektrowni słonecznej «SOLAR CHERNOBYL – 1» w Strefie Czarnobylskiej o mocy 1 MW.

Naszym zdaniem takie miejsca jak Czarnobyl są najbardziej spójne z ideą rozwoju «zielonej» energii. Wykorzystując obszary skażone dla dobra ludzkości, zmieniamy świat na lepsze.